Statut i politika

Procedure politike

„Svaka grupa treba da bude autonomna osim u pitanjima koja utiču na druge grupe ili OA u celini“ Tradicija 4 anonimnih prejedača

“Pitanja koja se tiču ​​drugih grupa” su poslovi međugrupa i uslužnih tijela kao što su nacionalni odbori službi, a “OA u cjelini” je posao Svjetske poslovne konferencije o uslugama. OA Region 9 pruža forum za saradnju između međugrupa i uslužnih tijela unutar našeg geografskog područja za kolektivno dobro, na primjer sa prijevodima literature na druge jezike osim engleskog i podsticanjem sponzorstva i usluga izvan grupnog nivoa kao način jačanja našeg zajedništva.

OA Region 9 ima svoj skup uredbi i politika i procedura koje određuju način na koji radimo zajedno.

Idi na toolbar