Dobrodošli na Regionalnu skupštinu 2024
Održano u Atini, Grčka

Ispod ćete pronaći sve resurse koji su vam potrebni za Regionalnu skupštinu 2024

REGISTER OVDE

Krajnji rokovi

 

Pročitajte dužnosti sekretara i prijavite se
 • Odbor Regije 9 sastoji se od predsjedavajućeg, potpredsjedavajućeg, sekretar, blagajnik i službenik za komunikacije.
 • Sekretar je odgovoran za vođenje tačnih zapisnika i evidencija o svim odlukama i radnjama Regiona na Skupštini. Sekretar mora da se pobrine da se Zapisnik pošalje e-poštom, kada je to moguće, u roku od 45 dana od Skupštine svim učesnicima Skupštine, nepovezanim grupama u Regionu 9 i Uslužnim organima koji nisu poslali predstavnika u Skupštinu. Svako zainteresovano uslužno tijelo može zatražiti od sekretara regije 9 kopiju Zapisnika putem e-pošte.
 • Glavne odgovornosti sekretara su da distribuira pozivnice za skupštinu i konvenciju Regije 9, registrator za skupštinu Regije 9 i zapisnike sa svih skupština Regiona 9.
 • Sekretar takođe izrađuje i distribuira zapisnike sa sastanaka odbora regije 9.
 • Sekretar je odgovoran za to da poziv za Skupštinu i prateća potrebna dokumenta budu poslati svim registrovanim službenim organima i službenicima.
 • Sekretar je odgovoran za skupštinski registrator i materijale (koji su sastavili svi službenici) koji će se podijeliti prije skupštine. U registratoru se nalaze izvještaji, prijedlozi i drugi podaci o poslovanju skupštine. U registratoru se nalazi obrazac ponude za domaćinstvo buduće skupštine/konvencije regije 9. (2017)
 • Sekretar će podržati predsjednika i odbor u upravljanju svim plaćenim osobljem
 • Sekretar će sačiniti zapisnik svake skupštine u saradnji sa Komisijom za usvajanje zapisnika.
  • Po potrebi se može koristiti uređaj za snimanje.
  • Sekretar je odgovoran da pribavi kopije svih informacija koje će biti uključene u zapisnik. Prijedlozi na skupštini dostavljaju se sekretaru u pisanoj formi uz navođenje imena predlagača i sekundara.
  • Vremenski okvir za izradu minuta je kratak. Sekretar zajedno sa Komisijom za usvajanje zapisnika šalje nacrt predsjedavajućem Regije 9. Kada sekretar, Komisija za usvajanje zapisnika, predsjedavajući usaglase zapisnik, zapisnik se može podijeliti.
  • Sekretar šalje zapisnik svim prisutnima na skupštini. Zapisnici se također distribuiraju svim registrovanim uslužnim tijelima u Regiji 9 putem e-mail najave i također se objavljuju na web stranici.
  • Regija 9 minuta će sadržati:
   • Datum/Vrijeme i mjesto Skupštine Regije 9,
   • Imena službenika,
   • Broj prisutnih predstavnika
   • Zapisnik o preduzetim radnjama na zapisnik sa prethodnog sastanka
   • Tačna formulacija svakog prijedloga kako se o njemu glasalo i da li je prošao ili nije uspio
   • Predlagač i sekundar svakog pokreta
   • Ako se glasovi prebroje ili glasaju, prebrojavanje treba uključiti
   • Svako obavještenje dato na sastanku
   • Naredbe i žalbe
   • Izveštaji odbora i svi drugi izveštaji koji se javljaju tokom ili u vezi sa skupštinom
   • Revidirani primjerci Statuta regije 9 i priručnika o politikama i procedurama regije 9.
   • Imena i e-mail adrese svih predstavnika na skupštini nalaze se na kontakt listi koja se šalje nakon skupštine. Ko ne želi da se njihova adresa podijeli sa ostalim prisutnima, treba o tome obavijestiti sekretara Skupštine.

APPLY NOW

Pročitajte Dužnosti blagajnika i prijavite se

Odbor Regije 9 sastoji se od predsjedavajućeg, potpredsjedavajućeg, sekretara, blagajnik, i službenik za komunikacije.

 • Blagajnik je odgovoran za finansije Regije 9; i da se postaraju da se godišnji finansijski izvještaji šalju poštom svim članovima Međugrupnog odbora i odbora za nacionalne/jezičke službe.
 • Koordinira sva finansijska i budžetska pitanja sa odborima ili drugim članovima OA u Regiji 9.

 • Priprema godišnji budžet za usvajanje skupštine.

 • Održava evidenciju o svim prihodima i rashodima nastalim od strane različitih aktivnosti u Regionu.

 • Daje godišnji izvještaj o svim primljenim doprinosima, kao i prihodima i rashodima.

 • Održava bankovne račune regije 9 i evidenciju novca.

 • Po potrebi ostvaruje vezu sa bankarom, potpisnicima i računovođom.

 • Pruža kvartalna finansijska ažuriranja Odboru R9.

 • Podržite predsjednika i odbor u upravljanju svim plaćenim osobljem.

 • Povezivanje sa plaćenim osobljem po pitanjima finansija.

APPLY NOW

Pročitajte Dužnosti službenika za komunikacije i prijavite se

Odbor regije 9 će se sastojati od predsjedavajućeg, potpredsjednika, sekretara, blagajnika i Službenik za komunikacije.

 • Službenik za komunikacije će pomagati drugim članovima odbora i obavljati dužnosti bilo koje pozicije u odboru kada je to potrebno.
 • Službenik za komunikacije odgovoran je za najave koje se šalju na mailing listu.
 • Komunikacija održava i ažurira liste regiona 9.
 • Službenik za komunikacije šalje podsjetnike na važne datume Odboru.
 • Službenik za komunikacije distribuira najave stipendijama Regije 9, koje se odnose na OA u Regionu 9 i druge primjenjive OA vijesti ili informacije (kao što je od WSO), zajedno sa informacijama od službenika, povjerenika, uslužnih tijela i drugim informacijama za koje se utvrdi da su uvezene u R9 članovi. (2017)
 • Službenik za komunikacije održava ažurnu listu (zemlje i kontakti) svih R9 kontakata i predstavnika grupe.
 • Službenik za komunikacije usklađuje kvartalne liste svih odbora za međugrupe i nacionalne/jezičke službe sa listama regije 9 za korištenje odbora.
 • Službenik za komunikacije daje podatke za registrator koji prikazuje (prema WSO listi) broj R9 službenih tijela, broj sastanaka po zemlji u R9, te jezike i valute zemalja Regiona 9.
 • Službenik za komunikacije radi s drugim službenicima i/ili volonterima kako bi došao do zemalja/uslužnih tijela koja nisu prisutna na skupštini ili nisu u kontaktu sa Regijom 9.

APPLY NOW

Pročitajte Dužnosti delegata World Service Business Conference i prijavite se
 • Od delegata/i koji predstavljaju regiju 9 u cjelini očekuje se da:
  Registrujte se za World Service Business Conference.
 • Unaprijed dogovorite putovanja i hotel u dogovoru sa blagajnikom regije 9.
 • Dostavite formulare za nadoknadu troškova Blagajniku što je prije moguće.
 • Budite oprezni sa korištenjem sredstava Regije 9 dok učestvujete kao delegat.
 • Glasajte tokom grupnih poslovnih sastanaka na Svjetskoj poslovnoj konferenciji o uslugama u skladu sa Priručnikom o politici Svjetske poslovne konferencije usluga, u kojem se kaže da delegati „mogu dobiti instrukcije o željama [regiona]. „Kao učesnici, delegati neće biti vezani željama svog [regiona], ali ne bi trebali glasati protiv ovih želja osim ako se na poslovnoj konferenciji ne pojave situacije koje to čine neophodnim za najbolje interese Anonimnih prejedača u cjelini. “
 • Učestvujte u odboru Svetske poslovne konferencije za usluge tokom konferencije i pratite rad odbora tokom sledeće godine. Obrazac o preferencijama odbora koji podnosi delegat treba da uzme u obzir gdje služe drugi delegati Regije 9 kako bi se učešće odbora Regije 9 proširilo na različite odbore Svjetske poslovne konferencije za usluge. Ako je potrebno, od delegata se može tražiti da služi u komitetu koji nije njihov izbor.
 • Delegati bi trebali biti voljni da služe kao dio Referentnog pododbora, Regionalnog žalbenog odbora i/ili pomažu u prikupljanju sredstava 9. tradicije regije 7 ako se to od njih zatraži.
 • Napišite izvještaj o njihovim aktivnostima kao regionalni delegat i podnesite taj izvještaj predstavnicima regije (i njihovom vlastitom uslužnom tijelu) u roku od 45 dana od završetka konferencije. Predlaže se da se ovaj izvještaj elektronskim putem pošalje predstavnicima Regije 9.

APPLY NOW

Skup dokumenata 2 – rok do 30. avgusta 2024. (Dokumenti će biti dodati čim budu dostupni)
 • Dnevni red Skupštine
 • Zapisnik sa prethodne skupštine
 • budžet
 • Službenik odbora, komisija, koordinator usluga i izvještaj CIO 
 • Prijave za stečajnog upravnika
 • Prijave za otvorene pozicije i prazna prijava
 • Predlozi podzakonskih akata i Trenutni pravilnik
 • Predlozi politike i Priručnik trenutnih politika
 • New Business Motions 
 • Ponude za domaćinstvo Skupštine u budućnosti
Ključne informacije o sklapanju

sadržaj

GDPR Obavijest o privatnosti

sadržaj

Vital Link i često postavljana pitanja
Dijagram toka pripadnosti i učešća
Fajlovi u prijevodu
Informacije o grupama i uslužnim tijelima regije 9
Karta regije
Smjernice za hosting i mogući budući datumi
Podobnost službenog tijela za regionalnu skupštinu
Idi na toolbar